• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Giường ngủ không nên bố trí gần cửa ra vào

Để bảo đảm hạnh phúc và sức khỏe cho chủ nhân, phòng ngủ cần nguồn năng lượng phong thủy có chất lượng cao. Vì thế, không nên đặt giường ngủ gần cửa ra vào bởi vị trí này sẽ phải đón nhận nguồn năng lượng quá năng động, đột ngột không hề tốt cho phòng ngủ.

Điều quan trọng nhất là chọn được một vị trí chính xác cho phong ngủ khi triển khai thiết kế nhà. Đặc biệt, giường ngủ nếu kê ngay thẳng cửa ra vào thì rất dễ bị gió lùa. Người từ ngoài bước vào làm chủ nhân giật mình, còn người trong phòng thấy thiếu riêng tư, thoải mái. Luồng khí xuất phát cửa xộc ngay vào giường ngủ gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của người trong phòng.

Read more: Giường ngủ không nên bố trí gần cửa ra vào

Subcategories

  • a1.jpg
  • a2.jpg
  • a3.jpg
  • a5.jpg
  • anh_54.gif
  • anh_70.gif
  • anh_71.gif